Anasayfa » Kurumsal »Hizmet Standartları


Hizmet Standartları

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

S.

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE AÇIKLAMA

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Şahsen Başvurular

Harita Satış Bürosundan Satılan Basılı ve Kabartma Haritalar. (*)

 1. İndirimli ürünlerin talep edilmesi durumunda istenen belgeler;

     a.  Bireysel müracaatlarda;

          (1) İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencileri için öğrenci kimlik belgesi veya nüfus cüzdanı (5-18 yaş arasında),

           (2) Ön lisans, lisans, lisansüstü ya da doktora öğrencileri için öğrenci kimlik belgesi,

     b.  Bir ya da birden fazla öğrenci adına toplu müracaatlarda;

          (1) İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencileri için Okul Müdürü tarafından imzalı yazı ve öğrenci isim listesi,

          (2) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri için Bölüm Başkanı tarafından imzalı yazı ve öğrenci isim listesi,

     c. Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri ve özürlüler için durumunu belirtir belge,

4 SAAT

Harita Satış Bürosundan Satılan Jeodezik Veriler.

 2. Ürünlere ait bedelin, Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Muhasebe Biriminin       T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki
IBAN: TR580000100100000330104000 numaralı hesabına yatırıldığını gösteren dekontun aslı.

2

Dilekçe ile Başvurular

 1. Talep yazısı.
 2. Talep edilen bölgenin sınırlarını gösteren vektör veri, koordinat bilgisi, parsel bilgisi vb.
 3. Harita bedeli olarak yatırılan paraya ait banka dekontunun aslı.
 4. İndirimli ürünlerin talep edilmesi durumunda istenen belgeler;

     a.  Bireysel müracaatlarda;

          (1) İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencileri için öğrenci kimlik belgesi veya nüfus cüzdanı (5-18 yaş arasında),

           (2) Ön lisans, lisans, lisansüstü ya da doktora öğrencileri için öğrenci kimlik belgesi,

     b.  Bir ya da birden fazla öğrenci adına toplu müracaatlarda;

          (1) İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencileri için Okul Müdürü tarafından imzalı yazı ve öğrenci isim listesi,

          (2) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri için Bölüm Başkanı tarafından imzalı yazı ve öğrenci isim listesi,

     c. Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri ve özürlüler için durumunu belirtir belge,

7 İŞ GÜNÜ (**)

3

Datum Bağlantılı Mareograf Verileri

(Deniz Seviyesi Değerleri)

(Yıllık Abonelik)

 1. Harita Genel Komutanlığı internet sayfası üzerinden yayınlanan sözleşmenin 2 adet imzalı nüshası,
 2. Harita bedeli olarak yatırılan;

      (1) Sözleşme bedeline ait banka dekontunun aslı,

      (2) Sözleşme Damga Vergisi dekontunun aslı.

2 İŞ GÜNÜ

4

Harita İnceleme

 1. Talep yazısı.
 2. Her incelenecek dokümanın üçer adet kopyası.
 3. Sayısal veriler için üçer adet CD-ROM/DVD.​
 4. Harita bedeli olarak yatırılan paraya ait banka dekontunun aslı.

15 İŞ GÜNÜ (***)

(*)      : Harita Satış Bürosundan satılan basılı ve kabartma haritaların temini nakit olup karşılığında makbuz verilmektedir.

(**)    : Bu süre, Harita Genel Komutanlığında yapılan işlemler için geçen süredir.

(***)  : Her bir ürünün incelenme süresi; ürünün içeriği, niteliği ve diğer kurumların görüşlerinin alınması durumuna göre değişiklik gösterebilir.  Ürün hataları nedeniyle yapılan tekrarlı yazışmalar, ilgili kurumların görüşlerinin alınması, ödeme dekontunun başvuru sahibi tarafından gönderilmesi ve postada geçen zaman bu süreye dâhil değildir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri   : Erkân Başkanlığı (İdari Konular)

İsim                            : Müh.Alb. Hüseyin ÇELİK

Unvan                        : Erkân Başkanı

Adres                         : Harita Genel Komutanlığı Cebeci/Ankara

Tel                              : 0 312 595 2320

Faks                           : 0 312 320 14 95

e-posta                     : hgk@hgk.msb.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri   : Teknik Hizmetler Başkanlığı (Teknik Konular)

İsim                                 : Müh.Alb. Mustafa ATA

Unvan                             : Teknik Hizmetler Başkanı

Adres                              : Harita Genel Komutanlığı Cebeci/ANKARA

Tel                                    : 0 312 595 2320

Faks                                : 0 312 320 14 95

e-posta                          : hgk@hgk.msb.gov.tr

Hizmet Standartları