Anasayfa » Haberler


Savaşlarda Haritacılar Kitabı Yayımlanmıştır

 

     Kurtuluş Savaşı esnasında Harita Dairesi’nin çeşitli şubelerindeki bazı subaylar, değişik yollarla teker teker veya toplu olarak Anadolu’ya geçmişler, İstiklâl Savaşı’na katılarak ordunun ihtiyacı olan haritaları üretmiş ve savaşın kazanılmasında büyük katkılar sağlamışlardır.

     Harita Genel Komutanlığının kurulma aşamalarında görev alan haritacılar, bir yandan modern haritacılığı ülkede tesis etmek ve ülkenin ihtiyacı olan haritaları üretmek için çaba sarf etmiş, bir yandan da Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen süreçte savaşlarda ve açılan cephelerde savaşmışlardır.

     Harita Genel Komutanlığının kuruluşunda yaşanan bu zor tarihsel süreçte, emekleri ve cesaretleri ile haritalarda sonsuza kadar yaşayacak olan, bu kitapçıkta isimleri ve bilgileri yer alan haritacılar ile isimleri ve bilgilerine ulaşamadığımız tüm haritacıları saygı ile anıyoruz.

      Harita Genel Komutanlığı "Savaşlarda Haritacılar" kitabı, Yayınlar ve Bildiriler / Sunumlar sayfasında yayımlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.

    

    


Tarih: 29/12/2017