Anasayfa » Haberler


Harita Genel Komutanlığı Kanununda Düşey Engel Verilerinin Toplanması ve Sunulmasına Yönelik Düzenleme Yapılmıştır.

 

     05 Haziran 2017 Tarihli ve  691 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Harita Genel Komutanlığı Kanuna Ek Madde 5 Olarak “Uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak ve/veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgiler; bu yapı ve tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına izin veren kurum ve kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek Harita Genel Komutanlığına gönderilir. Bu kurum ve kuruluşlar, kendilerine ait bilgilerin güncelliğinin sağlanmasından ve Harita Genel Komutanlığına gönderilmesinden sorumludur. Harita Genel Komutanlığı bu bilgileri elektronik ortamda yayınlar. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.” hükmü eklenmiştir.


Tarih: 23/06/2017