HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI TEMİNİ


         1. Harita Genel Komutanlığı Subay Temini :

        a. Muvazzaf Harita Mühendis Subay Temini: KKK.lığınca tahsis edilen kontenjanlar dâhilinde Kara Harp Okulu mezunu harita sınıfı subaylardan iki yıl süreli Harita Yüksek Teknik Okulunu başarıyla tamamlayanlardan,

       b. Dış Kaynaktan Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Temini: Üniversitelerin Jeodezi-Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Geometri Mühendisliği bölümü mezunlarından, K.K.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca sağlanmaktadır.

          2. Harita Genel Komutanlığı Astsubay Temini :

          Muvazzaf Harita Teknisyen Astsubay Temini: Harita Astsubay Sınıf Okulu ihtiyaçlarının tamamı Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı tarafından karşılanmaktadır.Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığına öğrenci alımı ise K.K.K.lığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca yapılmaktadır.          

          3. Harita Genel Komutanlığı Sivil Memur Temini :

          Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olan adaylar arasından, bildirilen ihtiyaçlar çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığınca temin edilmektedir.

          4.Harita Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini :

          K.K.Personel Temin Merkezince alınan uzman erbaşlardan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Dikimevi/Ankara)'nca temin edilmektedir.

          NOT :

          Doğrudan personel alımı yapılmayan Komutanlığımızın ihtiyacı olan;

          Subay, Astsubay, Uzman Erbaş alımları; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Dikimevi/Ankara)'nca yapılmaktadır.Başarılı olanların ataması Hrt.Gn.K.lığına yapılmaktadır. Bunun için http://www.kkk.tsk.tr internet adresinin takip edilmesi yararlı görülmektedir.

          Sivil Memur alımları ise Devlet Personel Başkanlığı tarafından açılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) neticesine göre, tahsis edilen kontenjan dâhilinde Milli Savunma Bakanlığınca yapılmaktadır. Bunun için http://www.basbakanlik-dpb.gov.tr ve http://www.msb.gov.tr internet adreslerinin takip edilmesi yararlı görülmektedir. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığına Sivil Memur alımları, gazetelere ilan verilmek suretiyle de duyurulmaktadır.