HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINDA STAJ İMKÂNI


         2014 yılı staj programı 14 Temmuz-27 Ağustos 2014 tarihleri arasında 30 iş günü olarak icra edilecektir. Kontenjan (4 yıllık lisans öğrencileri için 15 kişi, 2 yıllık önlisans öğrencileri için 15 kişi) toplam 30 kişidir.

        Üniversitelerin Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programları ile Harita ve Kadastro önlisans programında öğrenim gören öğrenciler, belirlenen kontenjanlar dâhilinde, MSB Harita Genel Komutanlığında büro çalışmaları stajı yapabilecektirler.

        Bu kapsamda; staja başvuru, stajyer seçimi ve staj çalışmalarına iştirak edilmesi ile stajın icrasına ilişkin esaslara Harita Genel Komutanlığı Staj Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

        Staj Kılavuzunda belirtilen niteliklere haiz öğrencilerin; başvuru formu ile birlikte kılavuzda belirtilen belgeleri tamamlayarak bağlı bulundukları öğretim kurumu aracılığı ile YÖK’e müracaat etmeleri gerekmektedir.

        Yapılan başvurulara ilişkin YÖK tarafından gönderilen başvuru sonuçları; ilgililere duyurulmak üzere Harita Genel Komutanlığı’nın www.hgk.msb.gov.tr internet sitesinde ve Harita Genel Komutanlığı Cebeci Kışlası (Cebeci/ANKARA) girişinde yayımlanacaktır.

        Konu ile ilgili olarak 0 312 595 2039 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilecektir.

      

Harita Genel Komutanlığı Staj Kılavuzuna ulaşabilmek için tıklayınız.

Staj Başvuru Formuna ulaşabilmek için tıklayınız.